Aksjonærregisteroppgave

Aksjonærregisteroppgave

Hvem skal levere aksjonærregisteroppgave? Alle norske aksje- og allmennaksjeselskap, samt sparebanker med egenkapitalbevis skal levere aksjonærregisteroppgave. Opplysningene skal gi Skatteetaten grunnlag for å sende ut Aksjer og egenkapitalbevis til aksjonærene....