Regnskapsføring av inntekter fra internett

Reklameinntekter fra YouTube, Instagram, Vipps-donasjoner, Kickstarter osv. Hvordan fører man regnskap på dette?

Noen ganger må man ta stilling til økonomi og regnskapsføring selv om det er det siste man har lyst til å gjøre. Hvordan skal du gå fram når en YouTube– eller TikTok-video går viralt og du plutselig begynner å håve inn reklameinntekter? Eller kanskje du mottar donasjoner fra fans via Vipps, til og med! Hvordan skal man egentlig føre regnskap for dette?

[Patreon skiller seg ut mtp MVA har vi valgt å skrive et dedikert innlegg om dette.]

Når hobby blir næring

Det bikker over fra å være hobby til å bli næringsvirksomhet når:

 • Planen er å gå med overskudd
 • Det drives for egen regning og risiko
 • Planen er å holde på i en lengre periode
Det kan være vanskelig å vite helt når dette skiftet skjer. Men det som er fint (og lurt), er å spare på alle inntekts- og kostnadsbilag (kvitteringer, regninger og evt. salgsfakturaer) som er knyttet til virksomheten. Du kan nemlig få fradrag for tidligere års oppstartskostnader! Dette kan du få ved å levere noe som heter RF-1298, og dette finner du mer info om på Altinn sine sider.

Hva skal man skatte av?

Hvis blogging eller andre aktiviteter fra sosiale medier blir ansett som næring (iht. punktene listet over) må alle inntekter skattes av. Det gjelder for eksempel:
 • Penger og sponsede produkter du mottar på grunnlag av virksomheten din (blogginnlegg, innlegg på Instagram/Tik Tok osv..)
 • Alle penger du får fra reklame, annonser og lignende
 • Produkter eller gaver du får gratis, eller mottar rabatt på. Det kan for eksempel være klær, bøker, sminke, datautstyr osv. Du må her skatte av omsetningsverdien på produktet (og korrigere for evt. rabatt hvis betalt)
For å slippe å måtte skatte av ting du mottar, så er man rett og slett nødt til å sende produktene tilbake, eller kaste de. Dette gjelder også produkter som du ikke har bedt om å motta, men som bare dukker opp i postkassen din.

Hva kan du få fradrag for?

Alle kostnader du har som er knyttet til din virksomhet kan du få fradrag for. Dette kan typisk være datamaskin, telefon, internett, kamera osv. Er du i tillegg MVA-registrert får du fradrag for MVA på kostnadene dine. Les eget blogginnlegg her om MVA.

Crowdfunding og folkefinansiering

Crowdfunding, eller folkefinansiering, er en form for digital pengeinnsamling. Det finnes flere grunner til å drive folkefinansiering. Noen eksempler er:
 • Sponsing/gave/donasjon
 • Salgsinntekt/belønning
 • Investering eller lån
Her gjelder de samme reglene som beskrevet over ved punktet «Når hobby blir til næring». I praksis vil de fleste folkefinansieringene bli ansett som skattepliktig inntekt. Det er kun i tilfeller der det blir ansett som en ren gave at dette ikke skal sees på som skattepliktig inntekt. Ofte vil folkefinansiering være en form for forhåndsbetaling for en vare eller tjeneste. Da vil dette også sees på som en skattepliktig inntekt. I de tilfeller der crowdfunding er et lån eller kjøp av aksjer skal dette behandles som lån eller at giveren får eierandeler i selskapet.

Eksempel: Slik fører man inntekter fra Spleis i Nok Nok

Spleis er en plattform hvor man enkelt kan lage digitale innsamlingsaksjoner. For organisasjoner kan dette være noe man lager selv eller som andre har opprettet for deg. Her er et par eksempler på hvordan du fører en gave du mottar fra Spleis i Nok Nok

Gave UTEN motytelse, ren donasjon/gave.

Her er det givere som kun gir noe til bedriften din uten å få noe tilbake. Dette vil da være en inntekt uten MVA-behandling.
 1. Klikk deg inn på Regnskap -> Manuelt Bilag
 2. Før beløpet du har mottatt på både Debet og Kredit-siden
 3. På Debet-siden, velg hvilken konto pengene ble betalt til og velg 0% på MVA
 4. På Kredit-siden, velg konto «3900 Annen driftsrelatert inntekt» og «7 – Ingen avgiftsbehandling»
 5. På Bilag, legg ved et dokument som dokumenterer inntektene fra Spleis

Gave MED motytelse, de som gir penger får noe tilbake

I de tilfeller der giver mottar noe for sitt bidrag, vil dette kunne utløse MVA-plikt. Derfor er dette eksempelet ført med utgående avgift 25%.
 1. Klikk deg inn på Regnskap -> Manuelt Bilag
 2. Før beløpet du har mottatt på både Debet og Kredit-siden
 3. På Debet-siden, velg hvilken konto pengene ble betalt til og velg 0% på MVA
 4. På Kredit-siden, velg konto «3900 Annen driftsrelatert inntekt» og «3 – Utgående avgift, høy sats (25%)»
 5. På Bilag, legg ved et dokument som dokumenterer inntektene fra Spleis