Hva er merverdiavgift, og hva er viktig å huske på?

Merverdiavgift, MVA, moms, kjært barn har mange navn. Du har sikkert hørt begrepet før, men hva er det egentlig?

MVA er en indirekte skatt på salg av varer og tjenester. Det er rett og slett for at myndighetene skal få en liten inntekt på alt av kjøp og salg. Nesten alt man selger skal man beregne «utgående merverdiavgift» av (det finnes dog en del fritak og unntak). Områder som er unntatt fra MVA-plikt er bl.a. finansielle tjenester, helsetjenester, samt en del tjenester innen kultur og idrett. Disse skal ikke fakturere med MVA, og får heller ikke fradrag for MVA man betaler til andre.

Utgående avgift

Utgående avgift oppstår når man selger noe. Man kan si at man sender ut en faktura, og da blir det en «utgående avgift». Hvis man driver med avgiftspliktig omsetning, skal det tillegges MVA på varen/tjenesten som selges. Det vil si, selger du en vare til kr 10.000, skal det legges på 25% MVA, totalt vil fakturaen da bli på 12.500kr (hvis 25% MVA).

Inngående avgift

Inngående avgift er den avgiften man som næringsdrivende betaler til sine leverandører. Denne avgiften får man tilbake ved MVA-rapportering. Det er et par vilkår som må være oppfylt:
 • Anskaffelsen må være til bruk til virksomheten
 • Anskaffelsen må være til bruk i avgiftspliktig virksomhet
Det betyr at kostnader/utgifter som gjelder områdene som er unntatt fra MVA-plikt, får man heller ikke MVA fradrag på. Det samme gjelder hvis man ikke har bilag/kvittering på kjøpet. (fakturaer du sender fra Nok Nok tilfredstiller selvfølgelig disse kravene hos mottaker).

MVA-satser

I 2021 er dette MVA-satsene:
 • Ordinær omsetning: 25 % mva
 • Næringsmidler, 15 %
 • Persontransport, utleie av rom i hotellvirksomhet, kinobilletter, museer/gallerier, opplevelsessentre: 12 % (6 % før 1.10.21)

Mva-rapportering

Når man er MVA-registrert skal det leveres MVA-melding 6 ganger i året. Frist for å sende inn MVA-oppgave og betaling av skyldig MVA er som følger:
 • 1. termin januar/februar- 10.april
 • 2. termin mars/april- 10. juni
 • 3. termin mai/juni – 31. august
 • 4. termin juli/august- 10. oktober
 • 5. termin september/oktober – 10. desember
 • 6. termin november/desember- 10. februar
Når man har etablert firma og solgt for mer enn 50.000 på 12 måneder skal man registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret. I Nok Nok passer vi på å si ifra når du har oversteget 50.000 slik at du kan ikke glemmer å MVA-registrere deg. Og som alltid, er det noe du lurer på, så finnes det en regnskapsfører i chatten!