Hva er en kostnad?

Som næringsdrivende har du lov til å trekke fra kostnader, så sant disse er brukt for å få, opprettholde, eller sikre inntekten din. Disse utgiftene reduserer resultatet som du må skatte av.

Som næringsdrivende har du lov til å trekke fra kostnader, så sant disse er brukt for å få, opprettholde, eller sikre inntekten din. Disse utgiftene reduserer resultatet som du må skatte av.

To hovedkategorier

Vi kan dele inn kostnader i to hovedkategorier:

Betalbare kostnader

En betalbar kostnad er en kostnad som medfører en tilsvarende utgift. Dette vil si at kostnaden er det samme som vi har betalt. F. eks. varer for videresalg, lønn, og andre driftskostnader.

Beregnede kostnader

Dette begrepet brukes når vi må periodisere utgiften. Eksempel: Du kjøper en maskin til 200.000. Denne må avskrives over flere år i regnskapet. Utgiften er på 200 000, men kostnaden i regnskapet ditt første år vil maks være på 66.666, siden vi må periodisere kostnaden over 3 år.

Hva er viktig å passe på når vi skal bokføre en kostnad?

For at du skal få fradrag for kostnaden må det være en grunn til at selskapet ditt har pådratt seg denne, enten å «erverve, vedlikeholde eller sikre skattepliktig inntekt». I tillegg må kostnaden kunne dokumenteres. Dette er som regel veldig greit, da alle innkjøp vi gjør har en form for salgsdokumentasjon. Dette kan være en faktura, kvittering eller lignende. Har du ikke denne dokumentasjonen, så er det rett og slett slik at man ikke får fradrag for denne kostnaden. Derfor er det viktig å få disse kvitteringene/fakturaene inn i regnskapssystemet! I Nok Nok kan du motta regninger på EHF, e-post, eller ta bilde med telefonen.