Bytte regnskapssystem?

Har du allerede et regnskapssystem, men ønsker å bytte til Nok Nok? Frykt ei, det er faktisk utrolig enkelt!

Har du allerede et regnskapssystem, men ønsker å bytte til Nok Nok? Frykt ei, det er faktisk utrolig enkelt! De fleste regnskapssystemer har gode muligheter for eksport av regnskapet. Denne eksporten ender som oftest opp i en såkalt SAF-T-fil, som er et standardformat for utveksling av regnskapsdata på tvers av regnskapssystemer – inkludert Nok Nok. På denne måten får du med historikken fra tidligere år, og du er klar til å fortsette å gjøre jobben i Nok Nok.

Når skal jeg bytte system?

Du kan bytte system når som helst i løpet av året! Det kan forenkle å gjøre det ved årsskiftet, men det er absolutt ikke et krav. Er du MVA-registrert bør du riktignok ikke bytte midt i en mva-termin. Det er også viktig å passe på at du passer på datoen du gjør overflyttingen, slik at du fører alt frem til dette i det gamle systemet, og alt etterpå i det nye. Et lite tips er også å rydde opp i det gamle systemet ditt før du henter ut tallene. Da slipper du å ta med feil videre inn i nytt system. Det kan innebære å gå igjennom kunder/leverandører og se om alt er gjort opp og ført korrekt og at det er benyttet korrekte kontoer.

Import til Nok Nok

Når du har fått hentet ut de gamle tallene dine (se neste avsnitt) er det en smidig sak med å komme i gang i Nok Nok. Du må opprette selskapet ditt først, og så importerer du SAF-T-filen fra det gamle regnskassystemet ditt, som vist under.   Siden vi benytter oss av SAF-T-kontoer (standardkontoer) kan det være at noen av kontoene du har benyttet i ditt gamle system ikke har en 100% match. Da gjelder det å koble etter beste evne. Har du noen spørsmål, skriv til oss i chatten så skal vi hjelpe deg på vei! I hjelpesenteret vårt har vi også en utfyllende beskrivelse på fremgangsmåten, både for SAF-T-import og mange andre funksjoner!

Eksport av regnskapsdata

De fleste regnskapssystemer har gode muligheter til å eksportere historiske data. Så lenge du klarer å hente ut en SAF-T-fila fra ditt gamle system skal du klare å importere denne til Nok Nok. Under finner du link til forklaring på å hente ut regnskapsdata fra noen utvalgte systemer. NB! Du har en plikt til å oppbevare regnskapsdata i opptil 10 år. Det betyr ikke at du må beholde regnskapsdataen din i det gamle systemet. Du kan som regel eksportere all dataen din og lagre den selv. Lagrer du denne på et sikkert sted i skyen er du sikret og du etterlever lovkravene på en god måte.