Hva er en kostnad?

Hva er en kostnad?

Som næringsdrivende har du lov til å trekke fra kostnader, så sant disse er brukt for å få, opprettholde, eller sikre inntekten din. Disse utgiftene reduserer resultatet som du må skatte av. To hovedkategorier Vi kan dele inn kostnader i to hovedkategorier: Betalbare...