Starte firma. AS eller ENK?

Skal du starte eget firma må man velge om man vil starte et aksjeselskap (AS) eller enkeltpersonsforetak (ENK). Begge varianter har fordeler og ulemper. Les videre så guider vi deg gjennom valget!

Skal du starte eget firma må man velge om man vil starte et aksjeselskap (AS) eller enkeltpersonsforetak (ENK). Begge varianter har fordeler og ulemper. Les videre så guider vi deg gjennom valget!

ENK, hvem passer det for?

Et enkeltpersonsforetak er av de vanligste selskapsformene når en som selvstendig etablerer næringsvirksomhet. Har man et enkeltpersonsforetak er man personlig ansvarlig for selskapets forpliktelser.

Etablerer man et ENK, så kan man si at inntekter knyttet til næringsvirksomhet blir «slått sammen» med eventuelle andre lønnsinntekter. Man får mulighet til å fradragsføre kostnader som knytter seg til næringsdriften. Da blir det til at man skatter av overskuddet til næringsdriften.

Fordeler med ENK

 • Færre krav til deg som bedrift. Du omfattes ikke av aksjeloven, så du slipper det som har med generalforsamling, styremøter og årsregnskap å gjøre.
 • Det er gratis å etablere. For å starte et AS koster det 5 570 for å registrere selskapet, i tillegg til at du må ha 30 000 i kapital.

Ulemper med ENK

 • Du er personlig ansvarlig for selskapets forpliktelser. Går det dårlig med selskapet kan du som privatperson stå ansvarlig for eventuelle forpliktelser.
 • Ingen mulighet til å utsette beskatning på overskudd. Du skatter privat det året overskuddet har oppstått.
 • Ikke mulighet til å ha flere eiere. Er det flere som har lyst til å starte bedrift sammen er ikke ENK en god løsning.

AS, hvem passer det for?

Et aksjeselskap er et eget skatteobjekt, samt at man ikke har et personlig ansvar for eventuelle forpliktelser på samme måte som for ENK.

Et AS vil være det eneste alternativet hvis du skal starte med noen andre. Hvis man skal drive selskap med en viss risiko vil AS kunne være det smarteste valget.

Fordeler med AS

 • Lav risiko, ikke personlig ansvarlig
 • Ingen personlig skatt før man velger å ta ut pengene fra selskapet
 • Flere muligheter ved flere eiere, og fleksibelt med tanke på å hente inn ny kapital

Ulemper med AS

 • Flere lover og formaliteter å forholde seg til
 • Tar du ut lønn skal det betales arbeidsgiveravgift
 • Startkapital på 30.000 samt kr 5570 for å stifte selskap.