Aksjonærregisteroppgave

Aksjonærregisteroppgave er noe som må leveres hvert år. Her har du Nok Nok's tips til hva du skal huske på før du leverer.

Hvem skal levere aksjonærregisteroppgave?

Alle norske aksje- og allmennaksjeselskap, samt sparebanker med egenkapitalbevis skal levere aksjonærregisteroppgave. Opplysningene skal gi Skatteetaten grunnlag for å sende ut Aksjer og egenkapitalbevis til aksjonærene.

Fristen for innlevering er 31.januar hvert år.

Da skal alle hendelser som har skjedd foregående år innrapporteres. Det betyr at f.eks. alle hendelser som skjedde i 2021 skal sendes inn med aksjonærregisteroppgaven senest 31.januar 2022. Glemmer man å levere innen fristen vil det kunne påløpe daglige gebyr helt til man leverer. For 2021 ligger denne på kr 1199 pr dag, så her gjelder det å levere innen fristen!

Hva skal rapporteres?

Alle hendelser som har skjedd med aksjonærer skal det gis opplysninger om. Eksempler på dette er:
  • Aksjekjøp/salg
  • Emisjoner
  • Utbytte
  • Utstedelser av nye aksjer
  • Sletting av aksjer
  • Konvertering av gjeld
Denne informasjonen skal fylles ut i et skjema i Altinn som heter RF-1086. Dette skjemaet vil ligge forhåndsutfylt i innboksen i Altinn – og med forhåndsutfylt betyr det ingen endringer fra fjoråret. Derfor må du passe på å ikke bare sende inn denne versjonen uten å tenke deg om det faktisk har skjedd noen endringer! RF-1086 består av 2 skjema; ett for selskapsopplysninger og ett for aksjonæropplysninger.

Tre scenarioer for din aksjonærregisteroppgave

1. Levert tidligere år, og ingen endring

Har du levert tidligere år og du har ingen endringer vil den ferdigutfylte versjonen i Altinn være klar til å signere og sende inn.

2. Nystiftet selskap som skal sende inn for første gang

Er det første gang du skal sende inn er det som regel en enkel oppgave som skal fylles ut. Vi tar for oss et eksempel her med et nystiftet selskap med en aksjeeier, 30.000 aksjer pålydende 1kr:

3. Andre endringer

Har du andre endringer som skal rapporteres, som emisjon, utbytte, kjøp/salg osv. må dette registreres. Skatteetaten har en veileder med eksempler som tar for seg mange forskjellige eksempler her. Har du spørsmål til aksjonærregisteroppgaven er det bare å ta kontakt via chaten, så kan våre regnskapsførere hjelpe til så godt som mulig!